تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بازار بورس | آرتا تحلیل - تحلیل بنیادی
امروز یکشنبه 09 آذر 1399
اخبار بورسی و اقتصادی
عنوان پستتاریخ ارسال
تحلیل بنیادی شرکت صنایع بهداشتی ساینا دوشنبه 17 اسفند 1394
تحلیل بنیادی شرکت زغال سنگ نگین طبس (کطبس) دوشنبه 21 دی 1394
تحلیل بنیادی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران(کیمیا) سه شنبه 01 دی 1394
تحلیل بنیادی بانک خاورمیانه (وخاور) جمعه 13 آذر 1394
تحلیل بنیادی شرکت بهمن دیزل« خدیزل» شنبه 07 آذر 1394
تحلیل بنیادی شرکت آلومینیوم ایران(فایرا) یکشنبه 26 مهر 1394
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس «ثپردیس» دوشنبه 30 شهریور 1394
تحلیل بنیادی شرکت کویرتایر «پکویر» جمعه 13 شهریور 1394
تحلیل بنیادی شرکت لیزینگ رایان سایپا «ولساپا» دوشنبه 12 مرداد 1394
تحلیل بنیادی شرکت صنعتي بهشهر «غبشهر» یکشنبه 14 تیر 1394
تحلیل بنیادی شرکت پتروشيمي پرديس (شپدیس) یکشنبه 24 خرداد 1394
تحلیل بنیادی شرکت تایدواترخاورمیانه(حتاید) شنبه 23 خرداد 1394
تحلیل بنیادی شرکت صنعتی نیرومحرکه (خمحرکه) دوشنبه 21 اردیبهشت 1394
تحلیل بنیادی شرکت سیمان کارون(سکارون) چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری بهمن (وبهمن) جمعه 08 اسفند 1393
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) چهارشنبه 06 اسفند 1393
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شازند (شاراک) دوشنبه 20 بهمن 1393
تحلیل بنیادی شرکت البرز دارو (دالبر) شنبه 18 بهمن 1393
تحلیل بنیادی شرکت لامپ پارس شهاب (بشهاب) یکشنبه 07 دی 1393
تحلیل بنیادی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا پنجشنبه 27 آذر 1393
تحلیل بنیادی شرکت نفت پارس (شنفت) دوشنبه 17 آذر 1393
تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) چهارشنبه 28 آبان 1393
تحلیل بنیادی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران سه شنبه 27 آبان 1393
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری سایپا دوشنبه 26 آبان 1393
تحلیل بنیادی سیدکو یکشنبه 25 آبان 1393
تحلیل بنیادی شرکت بهمن لیزینگ چهارشنبه 21 آبان 1393
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سه شنبه 20 آبان 1393
تحلیل بنیادی شرکت لیزینگ رایان سایپا چهارشنبه 14 آبان 1393
تحلیل بنیادی« ختوقا» سه شنبه 06 آبان 1393
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم یکشنبه 04 آبان 1393
تحلیل بنیادی«خچرخش» دوشنبه 28 مهر 1393
تحلیل بنیادی«وسپه» دوشنبه 28 مهر 1393
تحلیل بنیادی «شسپا» شنبه 26 مهر 1393
تحلیل بنیادی«شرانل» چهارشنبه 23 مهر 1393
تحلیل بنیادی«خمحرکه» یکشنبه 20 مهر 1393
تحلیل بنیادی«خموتور» شنبه 19 مهر 1393
تحلیل بنیادی«والبر» سه شنبه 15 مهر 1393
تحلیل بنیادی «دپارس» شنبه 12 مهر 1393
تحلیل بنیادی «غپینو» چهارشنبه 09 مهر 1393
تحلیل بنیادی «دجابر» سه شنبه 08 مهر 1393
تحلیل بنیادی«ختور» دوشنبه 07 مهر 1393
تحلیل بنیادی«شپاکسا» یکشنبه 06 مهر 1393
تحلیل بنیادی«کاذر» پنجشنبه 03 مهر 1393
تحلیل بنیادی «زاگرس» چهارشنبه 02 مهر 1393
تحلیل بنیادی«شوش» دوشنبه 31 شهریور 1393
تحلیل بنیادی «ختراک» یکشنبه 30 شهریور 1393
تحلیل بنیادی «ایران خودرو» دوشنبه 24 شهریور 1393
تحلیل بنیادی«کگاز» یکشنبه 23 شهریور 1393
تحلیل بنیادی «کبافق» جمعه 21 شهریور 1393
تحلیل بنیادی «چکارن» دوشنبه 17 شهریور 1393
تحلیل بنیادی«وبشهر» یکشنبه 16 شهریور 1393
تحلیل بنیادی«وبانک» شنبه 15 شهریور 1393
تحلیل بنیادی«ثشاهد» پنجشنبه 06 شهریور 1393
تحلیل بنیادی «آموزش» سه شنبه 24 تیر 1393