تحلیل بنیادی «کبافق»
امروز پنجشنبه 26 فروردین 1400
اخبار بورسی و اقتصادی

معادن بافق جز معادن کوچک سولفوره میباشد این شرکت مالک معادن کوشک در بافق میباشد و هم اکنون با سرمایه بیش از ۵ میلیارد تومان و ظرفیت اسمی تولید ۲۰ هزار تن کنسانتره روی و ۴ هزار تن کنسانتره سرب فعالیت میکند

 

روند سوداوری بافق:

سال

سود هر سهم(ریال)

سود خالص(میلیارد ریال)

۱۳۹۰

۸۲۲

۴۱

۱۳۹۱

۶۹۷

۳۵

۱۳۹۲

۴۹۷۰

۲۵۱

۱۳۹۳

۱۶۹

۳۴

از ابتدای سال ۸۶ کم کم قیمتهای فلزات جهانی رو به کاهش نهاد تا با شروع شدن بحران جهانی این قیمتها با شدت بیشتری کاهش یافتند به طوری که افت قیمت روی تا سطح ۱۲۰۰ دلار پیامدهای زیانباری در سال ۸۸ و ۸۹ برای این شرکت به وجود اورد اما هم اکنون با رشد قیمت دلارورشد نسبی قیمت سربو روی در بازارهای جهانی امیدها در این شرکت برای رشد بیشر سوداوری زنده شده است

پیشبینی سوداوری بافق:

شرح

پیشبینی حسابرسی نشده

واقعی حسابرسی نشده

سال مالی منتهی به

۹۳،۱۲،۲۹

۹۳،۳،۳۱

فروش

۲۰۴،۴۷۴

۱

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۱۲۶،۴۳۴)

(۱)

سود و زیان ناخالص

۷۸،۰۴۰

۰

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

(۴۳،۷۳۸)

(۲،۹۲۳)

خالص سایر درامدهای عملیاتی

۰

۰

سود و زیان عملیاتی

۳۴،۳۰۲

(۲،۹۲۳)

هزینه های مالی

۰

۰

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

۰

۰

درامدها(هزینه های) متفرقه

۰

۲۸

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۳۴،۳۰۲

(۲،۸۹۵)

مالیات

۰

۰

سود و زیان پس از کسرمالیات

۳۴،۳۰۲

(۲،۸۹۵)

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۱۶۹

(۱۴)

سرمایه

۲۰۲،۵۰۰

۲۰۲،۵۰۰

بافق  سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند را با سرمایه جدید ۲۰ میلیارد تومانی ۱۶۹ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

تولیدات و فروش شرکت:

بافق برای سال ۹۳ تولید حدود ۱۳هزار تن انواع کنسانتره سولفور روی و ۲۳۰۰تن انواع کنسانتره سولفور سرب را در دست اقدام دارد

اما شرکت برای سال ۹۳ دیگر موجودی انتقالی از سالهای قبل را به مانند سال ۹۲ ندارد

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال۹۳:

نوع محصول

مقدار فروش(تن)سال ۹۳

قیمت فروش (هر تن/ریال)سال ۹۳

مقدار فروش(تن)۳ماهه۹۳

قیمت فروش (هر تن/ریال)۳ ماهه۹۳

کنسانتره سولفور روی

۱۳،۰۰۰

۱،۲۹۸،۰۰۰

۱

کنسانتره سولفور سرب

۲،۰۰۰

۱،۷۸۳،۰۰۰

۰

—-

هم اکنون با احتساب دلار ۳۰۰۰ تومانی و نرخ  lme  ۲۴۰۰دلاری برای روی و ۲۲۰۰دلاری برای سرب و با عیار ۴۷ درصدی و لحاظ کردن نرخ ذوب ۲۳۰ دلاری برای سرب و روی به قیمتهای فروش هر تن کنسانتره روی ۱،۷۶۰،۰۰۰ هزار تومان و کنسانتره سرب ۲،۱۹۰،۰۰۰هزار تومان خواهیم رسید

شرکت در عملکرد ۳ ماهه عملا فروشی نداشته است و فروش شرکت به سنوات اتی موکول شده است

 مصارف ارزی:

بافق در سال۹۳به دلیل عدم استفاده کارخانجات داخلی از محصولات سولفوره شرکت۱۰۰ درصد محصولات خود را صادر مینماید و از طرف دیگر هیچگونه وارداتی نیز ندارد

شرکت در عملکرد ۳ ماهه صادراتی نداشته است

عملکرد صادراتی:

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۷،۷۱۶،۰۰۰

۲۶،۵۰۰

۲۰۴،۴۷۴

 بررسی بهای تمام شده در شرکت بافق

نام

مبلغ(میلیون ریال)

درصد تاثری گذاری

مواد مستقیم

۶۸،۷۰۶

۵۵

دستمزد مستقیم

۱۶،۳۵۲

۱۳

سربار

۴۱،۳۷۶

۳۲

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده بهای تمام شده در شرکت بافق مواد اولیه میباشد مواد اولیه در شرکت بافق عمدتا استخراج مواد اولیه که توسط پیمانکاران صورت میپذیرد

مواد مستقیم:

نوع محصول

مقدار خرید(تن)سال ۹۳

قیمت خرید (هر تن/ریال)سال ۹۳

مقدار خرید(تن)۳ماهه۹۳

قیمت خرید (هر تن/ریال)۳ماهه۹۳

سنگ کم عیار

۱۴۳،۰۳۴

۵۸،۲۰۰

۲۸،۵۱۵

۷۶،۶۰۰

انتظار رشد قیمت ۳۰ درصدی بهای تمام شده و رشد ۲،۵ میلیارد تومانی بهای تمام شده در این شرکت را داریم

مصارف انرژی:

ریز مصرف انرژی بافق مشخص نمیباشد اما این شرکت سالانه حدود۴۰۰-۵۰۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد که به نظر نمیرسد گام دوم طرح تحول تاثیر چندانی بر سوداوری بافق داشته باشد

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار

            درصد سهام

خدمت بازرگانی پیمان امیر

۷۵،۷

سرمایه گذاری صنعت و معدن

۲،۵

ساتا

۱،۵

 طرح های توسعه ای در بافق:

معادن بافق دو طرح توسعه بسیار بزرگ در دست اقدام دارد::

الف: طرح روباز کردن معدن زیر زمینی که حدود ۱۰ میلیون تن باطله برداری نیاز است برای این منظور شرکت نیاز به خرید ماشین الات به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان را دارد

ب: طرح گسترش کارخانه فلوتاسیون که در این طرح با سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد تومانی ظرفیت کارخانه تا سطح ۷۵-۱۰۰ هزار تن افزایش میابد

اجرای هر یک از این طرح ها باعث تحول در کبافق در بازه بلند مدت خواهد شد

نتیجه گیری:

برای ادامه سال سود بافق را بر اساس قیمت متوسط روی ۲۰۰۰دلاری و سرب ۲۱۰۰ دلاری و دلار ۲۹۵۰ومانی تخمین میزنیم:

با احتساب دلار ۳۰۰۰ تومانی و نرخ  lme  ۲۴۰۰دلاری برای روی و ۲۲۰۰دلاری برای سرب و با عیار ۴۷ درصدی و لحاظ کردن نرخ ذوب ۲۳۰ دلاری برای سرب و روی به قیمتهای فروش هر تن کنسانتره روی ۱،۷۶۰،۰۰۰ هزار تومان و کنسانتره سرب ۲،۱۹۰،۰۰۰هزار تومان خواهیم رسید

نوع محصول

مقدار فروش(تن)سال ۹۳

قیمت فروش (هر تن/تومان)سال ۹۳

کنسانتره سولفور روی

۱۳،۰۰۰

۱،۴۴۵،۰۰۰

کنسانتره سولفور سرب

۲،۰۰۰

۲،۵۰۰،۰۰۰

مبلغ فروش

فروش ۳ ماهه میلیون ریال

۱

فروش ۹ ماهه میلیون ریال

۲۳۸،۰۰۰

جمع فروش میلیون ریال

۲۳۸،۰۰۰

خرید مواد اولیه

نوع محصول

مقدار خرید(تن)سال ۹۳

قیمت خرید (هر تن/ریال)سال ۹۳

مقدار خرید(تن)۳ماهه۹۳

قیمت خرید (هر تن/ریال)۳ماهه۹۳

سنگ کم عیار

۱۴۳،۰۳۴

۵۸،۲۰۰

۲۸،۵۱۵

۷۶،۶۰۰

انتظار رشد قیمت ۳۰ درصدی بهای تمام شده و رشد ۲،۵ میلیارد تومانی بهای تمام شده در این شرکت را داریم

بودجه کارشناسی شده:

شرح

پیشبینی ۹۳

سال مالی منتهی به

۹۳،۱۲،۲۹

فروش

۲۳۸،۰۰۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۱۵۱،۴۳۰)

سود و زیان ناخالص

۸۶،۵۷۰

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

(۴۳،۷۳۸)

خالص سایر درامدهای عملیاتی

۰

سود و زیان عملیاتی

۴۲،۸۳۲

هزینه های مالی

۰

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

۰

درامدها(هزینه های) متفرقه

۰

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۴۲،۸۳۲

مالیات

۰

سود و زیان پس از کسرمالیات

۴۲،۸۳۲

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۲۱۱

سرمایه

۲۰۲،۵۰۰

همانطور که مشاهده میشود در صورت عدم مشکل فروش صادراتی شرکت قادر به رسیدن به سود ۲۱تومانی را برای سال ۹۳با فرض تسعیر ارز با دلار ۳۰۰۰تومانیخواهد بود

افزایش قیمت های جهانی روی و ثبات قیمتهای فعلی دلار میتواند تاثیر بسزایی در رشد سوداوری شرکت برای سال ۹۳ داشته باشد

به عبارتی سود فوق کف سود شرکت برای سال ۹۳ میباشد


تحلیل توسط: قاسم پور زارعی
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی