تحلیل بنیادی شرکت صنایع بهداشتی ساینا
امروز جمعه 10 تیر 1401
اخبار بورسی و اقتصادی

آرتا تحلیل

 

عمده محصولات شرکت برای فروش در بازار داخلی اختصاص دارد که در بودجه ٩٥ با رشدی ٢٠ درصدی نسبت به سال مالی قبل حدود ٢١،٩٠٠ تن برآورد شده است.

 

 

 

 

 

 

تاریخچه شرکت

شرکت صنایع بهداشتی ساینا در تاریخ ١٢/٠٨/١٣٨٠ تاسیس شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در استان زنجان واقع می باشد. شرکت در تاریخ ١١/٠٥/١٣٩٤ در فرابورس پذیرفته شده است. این شرکت از واحدهای فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و واحد تجاری آن شرکت توسعه صنایع بهشهر می باشد و در تولید شوینده، محصولات بهداشتی و . . . فعالیت دارد. شرکت در تاریخ ٠٢/٠٩/١٣٩٢  با موضوع افزایش ظرفیت تولیدی شرکت با پیش بینی ٩٣،٢١٨ میلیون ریال سرمایه گذاری اقدام به اخذ مجوز نمود. این طرح از آذرماه شروع و به مدت دو سال طول مدت اجرای طرح برآورد گردیده است. مبلغ ٤٣،٢١٨ میلیون ریال از سرمایه گذاری انجام شده با از طریق اخذ تسهیلات مالی بوده است و مابقی از طریق افزایش سرمایه می باشد.

ترکیب سرمایه و سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ١٠ میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام ده هزار ریالی بوده که طی چند مرحله به ١٠٠ میلیارد ریال افزایش یافته است.

اسامی آخرین سهامداران شرکت و تعداد و درصد سهام آنان به شرح زیر می باشد:

ظرفیت تولیدی شرکت

ظرفیت تولید محصولات شرکت به شرح زیر می باشد:

شرکت به تولید انواع محصولات شوینده از جمله مایع ظرفشویی، نرم کننده، سفید کننده و ... می پردازد. عمده محصول تولیدی شرکت مایع ظرفشویی می باشد که حدود ٧١ درصد از مجموع تولیدات شرکت می باشد.

ترکیب محصولات تولیدی شرکت در نمودار زیر آمده است:

بخش زیادی از محصولات تولیدی شرکت به مایع ظرفشویی داخلی اختصاص دارد که در بودجه ٩٥ با ٢٤ درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل به میزان ٢١،٩٠٠ تن برآورد شده است. مایع ظرفشویی صادراتی هم با ٣٦ درصد افزایش نسبت به سال مالی ٩٤ به میزان ١،٠٨٨ تن در بودجه ٩٥ برآورد شده است البته سفید کننده های داخلی هم در بودجه ٩٥ با ٢٧ درصد کاهش نسبت به سال قبل به میزان ١،٥٥٠ تن برآورد شده است. مجموعا شرکت در سال مالی ٩٤ حدود ٢٦ هزار تن محصول تولید می کرده که این میزان در بودجه ٩٥ به ٣٢ هزار تن رسیده است.

جدول زیر تغییرات مقدار تولید شرکت در بودجه ٩٥ و سال ٩٤ را نشان می دهد.

 

مقدار فروش شرکت

عمده محصولات شرکت به منظور فروش در بازار داخلی به مایعات ظرفشویی برای بازار داخلی اختصاص دارد که در بودجه ٩٥ با رشدی ٢٠ درصدی نسبت به سال مالی قبل حدود ٢١،٩٠٠ تن برآورد شده است. مایع لباسشویی داخلی، سفید کننده داخلی و ژل ظرفشویی صادراتی هم از دیگر محصولات با اهمیت شرکت می باشد. از جمله برندهای شرکت می توان به برندهای سپید، برف، ارکید، گلی، رخشا می باشد.

نمودار زیر ترکیب مقدار فروش محصولات شرکت را در بودجه ٩٥ نشان می دهد.

جدول زیر تغییرات مقدار فروش شرکت در بودجه ٩٥ و سال ٩٤ را نشان می دهد(ارقام به تن).

نمودار زیر مقدار تولید و فروش شرکت در سال مالی ٩٤ نشان داده شده است:

مبلغ فروش شرکت

حدود ٦١ درصد از کل مبلغ فروش شرکت در بودجه ٩٥ به مایع ظرفشویی داخلی اختصاص دارد که با ٢١ درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل به مبلغ ٤٨٩ میلیارد ریال برآورد شده است. حدود ١١ درصد از مبلغ کل فروش بودجه ٩٥ هم به مایع لباسشویی داخلی اختصاص دارد که نسبت به سال مالی قبل با رشدی ٢٣ درصدی همراه بوده و به مبلغ ٨٩ میلیارد ریال برآورد شده است.

سهم هر یک از محصولات شرکت در مبلغ فروش برآوردی بودجه ٩٥ در نمودار زیر آمده است:

حدود ٩١ درصد از محصولات شرکت در بازار داخلی به فروش می رسد و ٩ درصد هم به صورت صادراتی به فروش می رسد درصورتی که در سال مالی قبل حدود ١٠ درصد از محصولات شرکت صادراتی بوده است.

نرخ فروش محصولات در بودجه ٩٥ و سال مالی ٩٤ به همراه درصد تغییرات آن در جدول زیر آمده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

حدود ٨٨ درصد از بهای تمام شده در بودجه ٩٥ به مواد مستقیم مصرفی اختصاص دارد که با افزایش ٢٦ درصدی نسبت به سال مالی قبل به مبلغ ٤١٨ میلیارد ریال براورد شده است. حدود ٩ درصد هم به سربار تولید اختصاص دارد که با ٩ درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل به مبلغ ٤٣ میلیارد ریال براورد شده است.  دستمزد مستقیم تولید هم ٣ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته در بودجه ٩٥ را به خود اختصاص می دهد که با ١٦ درصد افزایش نسبت به سال ٩٤ برآورد شده است.

نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده کالای فروش رفته را نشان می دهد.

حدود ٣٧ درصد از مواد مستقیم مصرفی به ادوات بسته بندی اختصاص دارد که مقدار مصرف آن نسبت به سال ٩٤ با ١٢٩ درصد رشد به میزان ١١٢ هزار تن برآورد شده است. حدود ٣١ درصد هم اسید سولفونیک اختصاص دارد که نسبت به میزان سال قبل با ٣٠ درصد افزایش  حدود ٣.٥ هزار تن برآورد شده است.  فقط اسانس و رنگ از خارج از کشور تامین می شود که سهم ١٢ درصدی از مبلغ مواد اولیه مصرفی در بودجه ٩٥ اعلام شده است.

حدود ٨٨ درصد از مواد مستقیم در بازار داخلی و ١٢ درصد آن هم از خارج از کشور تامین می شود.

نرخ واحد مصرف مواد مستقیم در بودجه ٩٥، سال ٩٤ و درصد تغییرات در جدول زیر آمده است(ارقام به ریال):

سربار تولید هم که ٣ درصد از بهای تمام شده در بودجه ٩٥ را به خود اختصاص می دهد به حقوق و مزایا و سهم هزینه های خدملاتی سربار  تعلق دارد که به ترتیب با ١٣ و ١ درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل برآورد شده است.

نمودار زیر فروش، بهای تمام شده سود خالص شرکت را طی چندین سال نشان  می دهد(ارقام به میلیون ریال)

صورت های مالی

    ترازنامه

جمع دارایی های شرکت در سال مالی ٩٤ بالغ بر ٤٠٥ میلیارد ریال بوده است که ٨١ درصد آن را دارایی های جاری تشکیل می دهد. حدود ١٢٥ میلیارد ریال در سال ٩٤ به طلب از شرکت های گروه و شرکت های وابسته تعلق دارد که نسبت به سال قبل ٢٦ درصد رشد داشته است.  موجودی مواد و کالا نیز در سال مالی ٩٤ حدود ١٥٧ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال مالی قبل ١٦ درصد کاهش داشته است.  از مجموع ٢٥٢ میلیارد ریال بدهی شرکت در سال ٩٤ حدود ١٥٦ میلیارد ریال آن به تسهیلات مالی دریافتی تعلق دارد که نسبت به سال مالی قبل نیز ٩ درصد کاهش یافته است.

    سود و زیان

سود هر سهم شرکت در بودجه ٩٥ با ١٧٢ درصد افزایش از ١٧١ ریال در سال مالی ٩٤ به ٤٦٥ ریال در بودجه ٩٥ برآورد شده است.  که از مهمترین دلایل آن می توان به افزایش ٢٩ درصدی فروش می باشد که در راستای افزایش  مقداری و همچنین افزایش نرخ واحد فروش محصولات گزارش شده است. البته بهای تمام شده هم ١٩ ئدرصد افزایش یافته که نهایتا منجر به افزایش ٥٦ درصدی سود ناخالص در بودجه ٩٥ شده است. هزینه مالی شرکت هم در بودجه ٩٥ با کاهش ١٣ درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ  ٣٦ میلیارد ریال برآورد شده است.

    حاشیه سود شرکت در سال مالی قبل ٢٤ درصد بوده است در صورتی که برای سال مالی ٩٥ حدود ٣٠ درصد در نظر گرفته شده است.

    نسبت های مالی

نسبت های مالی شرکت به قرار زیر می باشد:

    دوره وصول مطالبات شرکت در طول سه سال اخیر افزایش یافته است.  ادامه ی این روند به بکارگیری سیاست دریافت اعتبار از موسسات مالی و افزایش هزینه های مالی خواهد انجامید و همچنان افزایش دوره ی وصول مطالبات با توجه به بازار رقابتی موجود دور از انتظار نمی باشد. باقی نسبت های مالی با توجه به صنعت شرایط متعادلی دارند.

    نکته قابل توجه در نظر گرفتن نرخ ریالی ٣٣،٠٠٠ ریال برای نرخ دلار مبادله ای، نرخ دلار آزاد و نرخ یورو مبادله ای می باشد

ریسک های شرکت

    ریسک نرخ بهره

با توجه به بازار رقابتی محصولات شوینده در سال ٩٤ با افزایش دوره ی وصول مطالبات رو به رو بودیم و در صورت ادامه ی رکود در سال ٩٥ افزایش دوره ی وصول مطالبات موجب افزایش فشار مالی بر شرکت خواهد شد. از سویی کاهش نرخ بهره با هدف گذاری های بانک مرکزی این ریسک را کاهش خواهد داد.

    نرخ ارز

شرکت ساینا برای واردات مواد اولیه خود از ارز مبادلاتی استفاده می کند. در سال ٩٥ با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن ارز و احتمال افزایش نرخ ارز مبادله ای با افزایش بهای تمام شده ی محصولات رو به رو خواهد شد.

    تخفیفات

با توجه به بازار کاملا رقابتی و ارائه ی تخفیفات فروش گسترده توسط رقبا بازار محصولات شوینده اشباع می باشد و به نظر می رسد در حال حاضر عامل کیفیت تعیین کننده نهایی در انتخاب محصولات باشد و حرکت شرکت به سمت افزایش کیفیت می تواند موجب پوشش این ریسک شود و همچنین افت قیمت فروش محصولات می تواند فروش شرکت و حاشیه سود ناخالص را مورد تاثیر قرار دهد.

 

نتیجه گیری

شرکت برای سال مالی ٩٥ میزان فروش خود را افزایش داده است و در کنار آن نرخ فروش را نیز با افزایش اعلام کرده است. حاشیه سود شرکت نیز برای بودجه ٩٥ حدود ٣٠ درصد در نظر گرفته شده است که نسبت به سال قبل افزایش ٦ درصدی داشته است. مجموع مقداری فروش نیز با ٢٠ درصد افزایش نسبت به سال قبل برآورد شده است. شرکت برای واردات مواد اولیه از نرخ ارز مبادله ای استفاده می کند که با تک نرخی شدن ارز، سودآوری شرکت کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است که شرکت نرخ مواد مصرفی را در پی کاهش قیمت نفت پایین در نظر گرفته است که در صورت افزایش قیمت نفت، نرخ مواد اولیه هم افزایش خواهد یافت که این نیز از ریسک های پیش روی شرکت می باشد. مجموعه عوامل ذکر شده نهایتا حکایت از پیش بینی خوش بینانه شرکت برای سال مالی ٩٥ دارد.

    شرکت صنایع بهداشتی ساینا در روز سه شنبه معادل ١٠ درصد سهام خود را که معادل ١٠ میلیون سهم می باشد در بازار دوم فرابورس عرضه خواهد کرد. با توجه سود اعلامی شرکت برای سال ٩٥(٤٦٥ ریال) و در نظر گرفتن نسبت p/e حدود ٥، قیمت های ٢٣٠ الی ٢٦٠ تومان برای سهم مناسب می باشد.
تحلیل توسط کارگزاری آبان

ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]