پوشش ۶۸ درصدی ۷ زیر مجموعه بزرگترین شرکت بورس

امروز شنبه 29 شهریور 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که با ارزش روز 24.8 هزار میلیارد تومانی، کمتر از 10 درصد ارزش بورس را در اختیار دارد و بزرگترین شرکت بازار سهام بشمار می رود ، آمار تولید و فروش 7 زیر مجموعه هلدینگ را طی 9 سال جاری اعلام کرد.

 

براساس این گزارش، طی این مدت شرکت های پتروشیمی بندرامام 68 درصد، نوری 65 درصد، پارس 68 درصد، اروند 64 درصد، بوعلی سینا 76 ،تندگویان 69 و خوزستان 52 درصد از برنامه تولید سال جاری را پوشش داده اند.

 

همچنین این شرکت ها به ترتیب 78، 60 ، 73 ، 73 ، 75 ، 56 و 43 درصد از فروش 9 ماهه را محقق کرده اند.

 

با این اوصاف مجموع تولید این 7 مجمتع پتروشیمی وابسته به هلدینگ پتروشیمی فارس بیش از 12 میلیون و 551 هزار تن بوده که به ارزش 21.3 هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است. این شرکت ها برای سال جاری پیش بینی کرده اند بیش از 18.5 میلیون تن محصول را به ارزش 31.2 هزار میلیارد تومان به فروش برسانند.