بهترین تصمیم درباره نرخ خوراک گرفته شد

امروز پنجشنبه 03 مهر 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

تعیین یک نرخ مشخص به صورت بلندمدت بهترین تصمیمی است که می تواند صنعت پتروشیمی را در منطقه رقابت پذیر کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفت و گو با خبرنگار همفکران درباره مصوبه شورای نگبهان درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها تصریح کرد: اگرچه هنوز نرخ خوراک به طور دقیق از سوی دولت مشخص نشده و تعیین این رقم به دولت واگذار شده است اما به اعتقاد من این بهترین تصمیمی است که شورای نگهبان می توانست درباره نرخ خوراک اتخاذکند.

محمد پیوندی اضافه کرد: قانون نرخ خوراک با این تاییدیه قانونی مستقل خواهد بود و به سرمایه گذاران دیدی بلندمدت برای سرمایه گذاران و سود آوری می دهد.

وی تاکید کرد: در سال های اخیر نرخ خوراک و ثابت نبودن به یک چالش و مانع اصلی برای جذب سرمایه گذاری در این صنعت تبدیل شده بود، چرا که تا زمانی که نرخ خوراک حال هر عددی که می خواهد باشد برای مدت مشخصی ثابت نماند یا به طور پلکانی در پایان یک مدت معین به یک سقف معین شده نرسد، یعنی سرمایه گذار تعریف دقیق و شفافی از آینده خوراک نخواهد داشت.

به گفته پیوندی، نداشتن یک تعریف دقیق و شفاف از آینده خوراک و تصویر روشنی از محاسبات اقتصادی یعنی عدم توانایی در تصمیم گیری و کسب یک سود آوری مستمر و مناسب.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون با کاهش قیمت نفت، تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا می تواند جایگزینی مناسب برای کسری درآمدهای نفتی باشد، تاکید کرد: در شرایط کنونی مهمترین چالش صنعت پتروشیمی یعنی خوراک حل شد .